Připojení k Internetu

Potřebujete se připojit k Internetu?

Naše firma se již několik let zabývá řešením požadavků na připojení k Internetu. Pro tyto zákazníky vystavíme zákaznícké řešení a zajistíme připojení pomocí vybraného primárního poskytovatele.

Díky rozsáhlé spolupráci s Internetovými providery dokážeme realizovat nestandardní požadavky na konfigurace, ale dokážeme zajistit nestandardní programy služeb a cen.

V dnešní době se ve velké míře používá připojení pomocí mikrovlnných zařízení. Dokážeme Vás připojit pomocí mikrovlnných linek s generální licencí ČTÚ v pásmech 2,4 či 5,7 a 10,5 GHz i v licencovaných pásmech 3,5 a 26 GHz. Tyto linky je možné s výhodou použít v pronajatých prostorech a na  instalace, kde by pronájem metalických vedení byl neekonomický.

Součástí připojení je router a firewall, který Vám nakonfigurujeme a pevně začleníme do Vaší stávající sítě.

Vzor smlouvy o připojení k Internetu

Definice a určení konkrétních rychlostí služeb

Specifikace rozhraní používaných v síti SODAT